wie er in de onderneming komen

kinderen, adolescenten, volwassenen, ouderen die van hun vragen/ ongemak werk willen maken voor menszijn.

professionals die overschotkracht hebben, oververmoeid of ongedurig zijn of zich vervelen.

anders gezegd:

Mensen/ professionals die zo hun waarnemingen in het voelen, denken en/of gewaarzijn en intuïties als informatie willen verwerken dat het via de ordening van de samenleving werkzaam wordt. Ze willen tools die deze informatie zodanig grond en betekenis geeft dat er een baan in de samenleving wordt gemaakt voor hen en voor hun vak en de samenleving intelligenter, socialer wordt.

Deze mensen en kinderen hebben behoefte aan een thuis -al is dat in de sfeer van het onbepaalde- van waaruit opnieuw vertrokken kan worden.
Ze zijn van alle rangen, standen en leeftijden en hebben veelal de volgende achtergrond:
· Ontevreden/ ongelukkig/ vervreemd met de gang van zaken, zich vervelend levend in systemen die weinig herkenbare vitale ordening kennen
· Trauma, suïcidaal, depressie, misbruik of ander leed wat ze niet alleen persoonlijk willen verwerken doch fundamenteel transformerend willen laten zijn voor het menszijn.
· Mensen die meer willen dan hun beroepsgroep hen aanreikt en zelf de grond van de nodige impuls/ weten niet kunnen genereren om hun beroeps-contexten- een oppepper te geven.

De onderneming kent rituelen en instrumenten om zichzelf en hun eigen beroep als mens te herkennen. Deze rituelen hebben geen religieus karakter doch vinden zeer geconcentreerd en aan de hand van mogelijke werkvormen plaats om het eigen thuis te herkennen, herinneren en zelf in de wereld vorm te geven en verklankend aan te nemen. Veelal vraagt dit een andere levensgewoonte, om erkennend erkend er te kunnen zijn.