wat er wordt gedaan

Via gesprek/ behandeling/ klankwerk/ begeleiding/ spel/ opleiding/ supervisie

worden voor kinderen, volwassenen, ouderen, professionals menskundige instrumenten ontwikkeld die gevraagd zijn om herinnerend het gewilde leven en werken in en met de verschillende contexten opnieuw als wie zij zijn aan te gaan.

De klank van de stem zal immer leidraad zijn van een gesprek, een traject. Zodat deze stem vrijmoedig, ernstig, aanraakbaar rakend, urgent, ontvankelijk in wisselwerking klinkend werkzaam is voor en als het leven. Dit creƫert de maat van de mens, gezin of andere interne en externe organisatie die het meest passend vertrouwen en geluk kent.

Het initiatief is merkbaar genomen en hoorbaar aan de stem, deze stem klinkt individueel in gemeenschappelijkheid, is vrijwillig en betrekt zowel de interne als de externe materie, dynamiek en energie.

wo0rdencompositie